Πώς να γίνετε Βιβλικός Σύμβουλος

Ένας βιβλικός σύμβουλος βοηθά τους ανθρώπους να ξεπεράσουν τα προβλήματα, τις προκλήσεις και τα ζητήματα στη ζωή τους εστιάζοντας στις αρχές της Βίβλου. Οι Βιβλικοί σύμβουλοι βοηθούν τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν προβλήματα, όπως η απιστία, η κατάθλιψη, το άγχος και η κακοποίηση, αλλά παρέχουν διάγνωση και θεραπεία με βάση τη Βίβλο και όχι με τεχνικές ψυχοθεραπείας. Αν και δεν υπάρχουν κρατικές άδειες για τους βιβλικούς συμβούλους, ένα προχωρημένο πτυχίο θα σας προσφέρει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία για να είστε αποτελεσματικός χριστιανικός σύμβουλος. Χρησιμοποιήστε αυτές τις συμβουλές για να μάθετε πώς να γίνετε βιβλική σύμβουλος.
Αποκτήστε πτυχίο γυμνασίου. Απαιτείται πτυχίο γυμνασίου ή ισοδύναμο για όλα τα βιβλικά προγράμματα πιστοποίησης ή πτυχίου συμβούλων.
Αποκτήστε πτυχίο χριστιανικής συμβουλευτικής. Αρκετά διαπιστευμένα κολέγια προσφέρουν προγράμματα πτυχίου στη χριστιανική συμβουλευτική. Οι προϋποθέσεις για ένα πτυχίο χριστιανικού συμβούλου συμβουλευτικής είναι παρόμοιες με εκείνες για ένα τυπικό πτυχίο συμβουλευτικής, αλλά περιλαμβάνουν μαθήματα που βασίζονται στην πίστη. Τα περισσότερα κολέγια προσφέρουν τόσο διαδικτυακά όσο και παραδοσιακά πτυχιακά προγράμματα.
  • Ολοκληρώστε τα βασικά μαθήματα ψυχολογίας, ψυχοθεραπείας και θεολογίας. Τα μαθήματα ψυχολογίας επικεντρώνονται σε ψυχικά ζητήματα και συνήθως περιλαμβάνουν μαθήματα όπως γενική ψυχολογία, θεολογία και ψυχολογία και κοινωνική ψυχολογία. Τα μαθήματα ψυχοθεραπείας επικεντρώνονται στην εφαρμογή ψυχολογικών θεωριών σε συμπεριφορές και διαδικασίες, και μπορεί να περιλαμβάνουν συμβουλευτική θεωρία και πρακτική, αξιολόγηση και διάγνωση, ηθική για τον χριστιανικό σύμβουλο, συμβουλές γάμου και οικογένειας, συμβουλευτική κρίσης, διαπολιτισμική συμβουλευτική και ομαδική συμβουλευτική. Τα μαθήματα θεολογίας βοηθούν τους μαθητές να εφαρμόσουν Βιβλικές έννοιες στις πρακτικές ψυχολογίας και ψυχοθεραπείας. Τα μαθήματα μπορεί να περιλαμβάνουν παλιά διαθήκη, νέα διαθήκη, χριστιανική συμβουλευτική και συναισθήματα μέσω βιβλικής προοπτικής.
  • Λάβετε μαθήματα ανώτερου επιπέδου με επίκεντρο τη Βιβλική συμβουλευτική. Με βάση το ίδρυμα που δημιουργήθηκε μέσω των βασικών τάξεων, τα μαθήματα ανώτερου επιπέδου επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες συμβουλευτικές δεξιότητες, πρακτικές και θέματα. Τα μαθήματα μπορεί να περιλαμβάνουν παιδιά και εφήβους, ανάπτυξη ενηλίκων, θάνατο και θάνατο, κατάχρηση ουσιών, ανθρώπινη σεξουαλικότητα, γάμους και οικογενειακές σχέσεις.
Κερδίστε μεταπτυχιακό πτυχίο θεότητας στη Βιβλική συμβουλευτική. Μεταπτυχιακά πτυχία θεότητας στη Βιβλική συμβουλευτική προσφέρονται μέσω διαπιστευμένων πανεπιστημίων, θεολογικών κολλεγίων ή σεμιναρίων. Τα περισσότερα προγράμματα μάστερ της θεότητας προετοιμάζουν μαθητές βιβλικής συμβουλευτικής για πιστοποίηση μέσω εθνικών ενώσεων πιστοποίησης.
  • Ολοκληρώστε ένα βασικό πρόγραμμα σπουδών. Μεταπτυχιακά πτυχία θεότητας στη Βιβλική συμβουλευτική περιλαμβάνουν βασικά μαθήματα που εστιάζουν τόσο στη θεολογία όσο και στην ψυχολογία. Παραδείγματα βασικών τάξεων περιλαμβάνουν: βιβλική βάση για συμβουλευτική, συμβουλευτική θεολογία, βασικές αρχές της βιβλικής συμβουλευτικής, συγκριτική ανάλυση της ανθρωπιστικής ψυχολογίας και της βιβλικής θεολογίας, αυτογνωσία μέσω της Βίβλου και θέματα στη βιβλική συμβουλευτική.
  • Συμπληρώστε ένα εποπτευόμενο πρακτικό. Τα περισσότερα προγράμματα μάστερ της θεότητας απαιτούν από τους μαθητές της βιβλικής συμβουλευτικής να ολοκληρώσουν τουλάχιστον 50 ώρες εποπτευόμενης συμβουλευτικής εργασίας. Τα προγράμματα προσφέρουν συνήθως διάφορους τύπους ευκαιριών πρακτικής τοποθέτησης, που κυμαίνονται από την εκκλησιαστική εργασία έως μη κερδοσκοπικές εταιρείες.
Πιστοποιηθείτε ως Βιβλικός σύμβουλος. Αρκετές ενώσεις, όπως η Εθνική Ένωση Χριστιανών Συμβούλων (NCCA), η Ένωση Βιβλικών Συμβούλων (ABC), η Αμερικανική Ένωση Χριστιανών Θεραπευτών (AACT), η Διεθνής Ένωση Επαγγελματιών Χριστιανικών Συμβούλων (IACCP), η Διεθνής Συμμαχία Χριστιανών Συμβούλων (ICCA) και η Το Συμβούλιο Χριστιανών Επαγγελματιών και Ποιμαντικών Συμβούλων (BCPPC), προσφέρει πιστοποίηση για βιβλικούς συμβούλους. Οι περισσότεροι σύλλογοι δεν απαιτούν πτυχίο πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου για πιστοποίηση, αλλά απαιτείται μαθήματα για αιτούντες που δεν έχουν πτυχίο.
  • Πλήρεις απαιτήσεις εκπαιδευτικών μαθημάτων. Οι απαιτήσεις της τάξης ποικίλλουν ανάλογα με την ένωση, αλλά συνήθως περιλαμβάνουν ένα βασικό πρόγραμμα σπουδών ψυχολογίας, θεολογίας και βιβλικής συμβουλευτικής. Οι υποψήφιοι με προχωρημένους βαθμούς ενδέχεται να μην χρειάζεται να ολοκληρώσουν μαθήματα κατάρτισης για να πληρούν τις απαιτήσεις πιστοποίησης.
  • Ολοκληρώστε τις εποπτευόμενες ώρες παρατήρησης συμβουλευτικής. Οι εποπτευόμενες ώρες παροχής συμβουλών ποικίλλουν ανάλογα με την ένωση. Ορισμένα απαιτούν τουλάχιστον 10 ώρες, ενώ άλλα απαιτούν 50 ώρες ή περισσότερο. Οι υποψήφιοι με προχωρημένα πτυχία μπορεί να μην χρειάζεται να ολοκληρώσουν την εποπτευόμενη συμβουλευτική, εάν απαιτείται πρακτικό για το πρόγραμμα πτυχίων.
  • Διαβάστε μια συλλογή βιβλίων και άρθρων από την εγκεκριμένη λίστα ανάγνωσης του συλλόγου. Οι απαιτήσεις ανάγνωσης διαφέρουν ανά συσχέτιση και μπορεί να κυμαίνονται από 500 σελίδες έως περισσότερες από 1.000 σελίδες.
  • Περάστε τις απαιτούμενες εξετάσεις του συλλόγου. Οι εξετάσεις είναι συνήθως σε μορφή δοκιμίου και μπορούν να κυμαίνονται από εξετάσεις ανοιχτού βιβλίου ή κατ 'οίκον έως εξετασμένες χρονικές εξετάσεις.
  • Υποβάλετε το υλικό αίτησης που απαιτείται από τον σύλλογο. Οι περισσότερες ενώσεις απαιτούν τέλος αίτησης κατά την υποβολή.
Μπορεί μια γυναίκα να γίνει χριστιανική σύμβουλος;
Ναι, οι γυναίκες μπορούν επίσης να γίνουν χριστιανοί σύμβουλοι.
Πώς μπορείτε να αποκτήσετε πτυχίο στη χριστιανική ψυχολογία;
Θα πρέπει να παρακολουθήσετε ένα χριστιανικό πανεπιστήμιο και να λάβετε τα απαραίτητα μαθήματα.
Οι Βιβλικοί σύμβουλοι μπορούν να πληρούν τις προϋποθέσεις για επαγγελματική ασφάλιση αθέμιτων πρακτικών και αστικής ευθύνης μέσω των ενώσεων μέσω των οποίων είναι πιστοποιημένοι.
Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες κρατικές απαιτήσεις αδειοδότησης για βιβλικούς συμβούλους. Οι περισσότερες πολιτείες στις ΗΠΑ δεν επιτρέπουν στους κρατικούς συμβούλους να προωθούν τις προσωπικές τους θρησκευτικές πεποιθήσεις, να προσεύχονται με πελάτες ή να διαβάζουν από τη Βίβλο, εκτός εάν ζητηθεί συγκεκριμένα από τον πελάτη. Για το λόγο αυτό, οι περισσότεροι σύμβουλοι της Βίβλου επιλέγουν να μην ακολουθήσουν οποιοδήποτε είδος κρατικής αδειοδότησης.
solperformance.com © 2020